Jak zapakować rower ?

Jak zapakować rower ?

 Przed zapakowaniem roweru sugerujemy:

- odkręcić pedały
- obsunąć siodełko
- odkręcić dzwonek
- zdemontować lampy
- poluzować kierownicę i skręcić ją wzdłuż ramy

Podstawową zasadą bezpieczeństwa transportu roweru jest odkręcenie wszelkich odstających elementów oraz zapakowanie ich w oddzielne pudełka kartonowe, które będą się mieściły w głównym kartonie.

Wytyczne dotyczące pakowania:

Rower powinien zostać zapakowany w karton o bryle prostopadłościanu.
Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna być dostosowana do wagi roweru.
Cała powierzchnia ramy roweru oraz kierownica powinny być owinięte folią bąbelkową, tak aby utworzyć warstwę o grubości co najmniej 2 cm.
Na wystające elementy (śruby od piast, przerzutki) należy zastosować nakładki kartonowe z tektury pięciowarstowej.
Środek kartonu powinien być wypełniony w pełni, wolna przestrzeń powinna być uzupełniona materiałami wypełniającymi, amortyzującymi paczkę.
Jako wypełniacz można zastosować folię bąbelkową, zgnieciony papier, arkusze tektury, zwoje zbitej folii stretch itp.
Towar znajdujący się wewnątrz opakowania nie może się przemieszczać.
Należy zabezpieczyć górną i dolną część opakowania usztywniając go dodatkowymi przekładkami.
Niedopuszczalne jest łączenie razem dwóch i więcej kartonów – tworzenie tzw. sklejek.
W przypadku przekroczenia wagi przesyłki ponad 10 kg należy zastosować dodatkowe zamknięcie w postaci taśm bindujących lub dokładnego i wielokrotnego owinięcia folią stretch (folia stretch musi dodatkowo zostać oklejona taśmą klejącą tak, aby taśma tworzyła krzyż na każdej ścianie kartonu).