Reklamacje

Reklamacje oraz uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu nacito.pl prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres kontakt@nacito.pl

Firma przyjmuje wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem przesyłki. Wszystkie reklamacje realizowane są poprzez Serwis nacito.pl .

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem na adres:

HUGO Jacek Sokołowski

ul.Obrzeżna Północna 17b/4

41-400 Mysłowice

lub w formie elektronicznej

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać komplet dokumentów, tj:

Wypełniony protokół reklamacyjny .
List przewozowy lub Etykietę.
Dokument potwierdzający wysokość szkody (np. faktura VAT za zakup lub naprawę, kalkulacja kosztów wytworzenia, kosztorys naprawy);
Protokół szkody – spisany przy odbiorze Przesyłki w obecności Kuriera, podpisany przez obie strony albo dokładny opis szkody – w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody po odbiorze Przesyłki od Kuriera.

Zasady składania, przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji dostępne są w §11 Regulaminu.

 

Reklamacje morzesz złożyć poprzez formularz dostępny tutaj